DTP štúdio

DTP je skratka výrazu desktop publishing. Prakticky sa jedná o tvorbu dokumentov v počítači, ktorý potom môžeme vytlačiť v potrebnej veľkosti ale hlavne kvalite. Súčet týchto služieb môžeme tiež nazvať predtlačová príprava.

1

Sadzba

Je potrebná hlavne u tlačovín ako sú napríklad noviny, časopisy alebo knihy. V prípade že texty sú dodané v nevhodnom formáte tak aj prepisujeme.

3

Zalomenie

Používa sa pri časopisoch a kníh a jedná sa o úpravu vysádzaného textu, obrázkov a grafiky podľa predpripravenej šablóny sadzby.

2

Retuš

Skoro každá tlačovina obsahuje fotografie, ale fotografie sa nemôžu použiť do tlačovín len tak ako boli nafotené, je potrebná úprava podľa použitej tlačovej technológie.

4

Predtlačová príprava

Vytvorených z grafických podkladov pripravujeme tlačové dáta podľa požiadaviek použitej technológie, ktorou sa bude tlačovina vyrábať. Naše DTP štúdio pripraví pre Vás tlačové dáta pre ofset, flexo, digitál, veľkoformát, sieťotlač, termotransfer a sublimáciu.

Kontaktný formulár

Cenová ponuka